Expandmenu Shrunk


Činnost v roce 2012

Socha sv. Barbory

25.1.2012

Byla uzavřena smlouva s věznicí v Horním Slavkově na zhotovení sochy sv.Barbory. Tato bude umístěna v kostele sv. Vavřince. Realizace díla je podpořena Nadací Landek Ostrava.

 

Pozvánka do Senátu Parlamentu ČR

1.2.2012

1. února 2012 se, na pozvání 1. místopředsedy Senátu Parlamentu ČR, pana Přemysla Sobotky, uskutečnilo setkání se zástupci Sdružení hornických a hutnických spolků ČR. Za HS Solles Chodov se jej zúčastnil pan Milt a pan Pizinger.

 

3. místo v anketě Kulturní událost roku 2011

3.2.2012

15. Setkání hornických měst a obcí ČR se umístilo v anketě MF DNES Kulturní událost roku 2011 na 3. místě.  A Solles byl u toho a má z toho ohromnou radost! :-)

 

Stříbrští slavili 10. narozeniny spolku, byli jsme u toho

9.3.2012

Hornicko-historický spolek Stříbro 10. výročí svého založení. Členové HS Solles Chodov byli u toho, po slavnostní petardě neohluchli a tak, spolu s dalšími, v nádherných prostorách stříbrského muzea, vyslechli předlouhou řadu gratulací, k níž přidali tu svou a předali oslavenci (spolku) pamětní desku s kusem uhlí ze sokolovské uhelné pánve.

 

Výlet do partnerského Oelsnitz/Erzgebirge

21.3.2012

18. března se valná většina členů spolku zúčastnila výjezdu do města Oelsnitz/Erzgebirge, které je partnerským městem města Chodov. Úžasný průvodce pan Grießmann, hovořící roztomile česky, provedl naši delegaci Hornickým muzeem, spolu se starostou města, Hans-Ludwigem Richterem, který se postaral o „hornickou svačinu v podzemí“ a pak i o kávu pro všechny . Tato část neděle všechny ohromila a líbila se i její další část, která spočívala v návštěvě nedalekého hradu Stein. Zde nás doprovázela tajemnice úřadu v Oelsnitz/Erzgeb., Ilona Schaarschmidt. Návštěva hradu, který nás ve svých komnatách sužoval značným chladem,  byla ovšem velmi zajímavým nahlédnutím do historie našich sousedů.

 

Chomutovské krušení 2012

25.4.2012

Většina členů spolku se v sobotu 21.4.2012 zúčastnila 16. Setkání HMO ČR v Chomutově

 

Brigáda v kostele sv. Vavřince 28.4.2012

2.5.2012

V sobotu 28.4.2012 se 12 členů (z 20) zúčastnilo prací v chodovském kostele sv. Vavřince. Město Chodov po konzultaci s Národním památkovým ústavem přistoupilo k odstranění přepážky mezi hlavní lodí kostela a tzv. malou kaplí a k vyklizení, za desítky let nastřádaného, nepotřebného inventáře a zbytkového materiálu – bylo toho na 4 velkoobjemové kontejnery. Na pomoc přišli také 4 dobrovolní hasiči, manželka jednoho člena a kamarád dalšího člena a všem šla práce pěkně od ruky.

 

Noc kostelů

4.6.2012

HS Solles se podílel na zajištění Noci kostelů v kostele sv. Vavřince v Chodově. Foto na http://www.mestochodov.cz/fotogalerie.php

 

5.Setkání hornických měst a obcí SR v Báňské Šťavnici

22.6.2012

Zástupci našeho hornického spolku se zúčastnili setkání hornických měst Slovenské republiky v Banské Šťiavnici.

 

20. výročí ukončení těžby uranu v západních Čechách

14.7.2012

V sobotu 14.7.2012, po obědě,  se uskutečnil v Plané pod záštitou Hornického spolku hornický den k 20. výročí ukončení těžby uranu v západních Čechách. Těsně před hornickou parádou se parádně rozpršelo, ale kluci to měli dobře “ nohoře “ domluveno, v momentě zahájení průvodu pršet přestalo. Sešli se zde hornické spolky ze Stříbra, Příbrami, Sokolova a i my z Chodova a několik spolků z Německa. Na úvod kapela zahrála hornické hymny. Poté již akcí provázel předseda spolku Jan Teplík. Pár slov pro všechny, slovo dostala také starostka Plané, ředitel DIAMO s.p. o.z. SUL ing. Václav Plojhar, ing. Miroslav Šťastný za SHHS ČR. Hornický spolek Planá poděkoval hornickým spolkům z Čech a Německa za podporu a předseda spolku předal Pamětní listy. Poté se dostali ke slovu představitelé německých spolků a předali své upomínkové dary pořadatelům.  Na place u Šlikovo štoly se sešlo mnoho bývalých horníků, bylo plno. K poslech a tanci tradičně hrála „Nýřaňanka „.

 

Svěcení sochy sv. Barbory

19.8.2012

V sobotu 11. srpna 2012 byla v kostele sv. Vavřince v Chodově posvěcena socha sv. Barbory, zhotovená z iniciativy našeho spolku, s využitím dotace Nadace Landek Ostrava. Po slavnostním aktu, kterého se zúčastnili zástupci hornických spolků, představitelé SHHS ČR, Nadace Landek Ostrava a města Chodov, ale také řada „civilních“ návštěvníků, byla socha spolkem zapůjčena k trvalé výzdobě kostela. Foto z akce viz.

http://www.mestochodov.cz/fotogalerie/Sveceni_sochy_sv._Barbory_11.8.2012/index.htm

 

Spolek a město na oslavách 800. výročí    založení partnerského města Oelsnitz/Erzgebirge

19.9.2012

Členové spolku se spolu s představiteli města Chodova zúčastnili o víkendu 14.-16. září 2012 oslav výročí 800 let od založení saského partnerského města. Oslavy byly pestré, počasí letní, průvod mohutný a účast diváků naprosto šokující – davy lemovaly trasu předlouhého průvodu (Chodov byl za delegací starosty Oelsnitz/Erzgeb. zařazen na seřadišti pod číslem 98), v němž nechyběla koňská spřežení, symbolizující dosud prosperující zemědělství, alegorické vozy vezoucí atributy připomínající různá údobí historie města, včetně hornictví, nebo naopak vezoucí čile tančící pestře oděné skupiny, v průvodu nechyběly ani kapely, přičemž Chodovákům známý dechový orchestr celý průvod uzavíral.

Fotoreportáž na:   http://solles.rajce.idnes.cz/800_let_Oelsnitz_Erzgebirge/

 

Hornická sláva v Novém Sedle

27.11.2012

Členové našeho spolku se zůčastnili první hornické slavnosti v Novém Sedle, kterou  pořádal zdejší Hornický spolek Apollonia. Začátek akce proběhl v kostele Nanebevstoupení Páně. Po krátké promluvě předsedy spolku a starosty města, vysvětil farář sošku sv. Barbory. Před kostelem význační hosté zasadili čtyři stromy. Poté hornický průvod za doprovodu hornická kapely Barbora  přošel městem před městký úřad kde byl odhalen důlní vozík. Dále program pokračoval  společenským večerem v kulturním sále Meteor.

 

Valná hromada

29.11.2012

Dne 29.11.2012 se uskutečnila výroční valná hromada našeho spolku.  Vyhodnotily jsme hornické akce a činnost spolku v roce 2012 a nastínily plán akcí v roce 2013. Přijali jsme do spolku dva nové členy. K dnešnímu dni je nás ve spolku 22 členů.

 

Poděkování

5.12.2012

Hornický spolek SOLLES děkuje za sponzorské dary poskytnuté v roce 2012 těmto firmám :

  • PROXIMA GASTRO s.r.o.,
  • BMP Bohemia Metal Produkt, s.r.o.,
  • SDRUŽENÍ ODBOROVÝCH ORGANIZACÍ  Sokolovské uhelné, p.n.,a.s.,

 

Křest knihy ve Stříbře

15.12.2012

Poslední hornickou akcí byl křest knihy Karla Neubergra „Z Letopisů dobývání olověných rud u královského horního města  Stříbra„.Křest se konal v prostorách stříbrského muzea. I přes nepřízeň počasí se sjelo hodně kamarádů pogratulovat Karlovi k jeho publikaci. Fotografie jsou k nahlédnutí na stránkách sříbrského spolku.

http://www.hornickyspolekstribro.cz/fotogalerie/fotogalerie/307-15-12-2012-stribro-krest-publikace-karla-neubergera/Comments are closed.