Zpřístupnění vstupního prostoru štoly „Bílá paní“

  V sobotu 13.8.2016 v odpoledních hodinách bylo veřejnosti slavnostně prezentováno pamětní místo a štola. Jedna z místních pověstí, zachycena mimo jiné v chodovské kronice, vypráví, že Liščí vrch je plný pokladů a přístup k nim střeží tajemná bílá paní. Právě po ní dostala štola své jméno. Spolek v letech 2015-2016 postupně upravil vstupní portál, vyčistil a upravil v okolí štoly. Osadili jsme informační tabuli a posezení pro návštěvníky. Fotografie


Comments are closed.