Expandmenu Shrunk


Slavnostní den pro Hornický spolek Solles 14. 8. 2021

WhatsApp Image 2021-09-05 at 11.48.09(2)Tento den je druhým nejvýznamnějším dnem Hornického spolku Solles Chodov. Prvním dnem byl samotný vznik spolku a s tím spojené oslavy 15. Setkání hornických měst a obcí v Chodově v roce 2011.
V sobotu 14. 8. při Vavřinecké pouti v Chodově, za krásného slunečného počasí se odehrál hornický průvod, svěcení zvonu sv. Barbory v kostele sv. Vavřince a oslava 10. výročí založení Hornického spolku Solles. Přípravy na tento den byly náročné, někteří členové spolku pochopili jedinečnost událostí a ujali se příprav této významné akce.

 

 

 

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮMWhatsApp Image 2021-08-25 at 16.35.23 (1)
14. 8. před hornickým průvodem se uskutečnilo setkání předsedy a členů HS Solles se sponzory. Díky těmto sponzorům se podařilo realizovat výrobu zvonu sv. Barbory. Sponzory byly důležité firmy, ctění dárci a také blízké obce, které prošly hornickou historií při těžbě hnědého uhlí a kaolinu. Přispěla nám obec Vintířov, Mírová a Božičany. Sponzorům byly předány děkovné listy. Bohužel některé hornické obce náš záměr neoslovil s odkazem, že nemají rády horníky.

Fotogalerie

 

 

17.jpgHORNICKÝ PRŮVOD
Průvod byl reprezentativní, v čele průvodu pochodovala a hrála hornická kapela z Oelsnitz, následovali členové našeho spolku a kamarádi z pozvaných spolků, kteří nás přišli podpořit ve sváteční chvíli. Zúčastnili se hornické spolky z Příbrami, Tlučné, Stráže pod Ralskem, zástupce ze Stříbra, ctěný Jaroslav Jiskra ze Sokolova a k našemu velkému potěšení také slovenské spolky z Lubietové a Pezinku.
Nečekaně se do průvodu připojil nějaký nezvaný asi sudetoněmecký spolek, který byl odkázán na konec průvodu.

Fotogalerie

 

22hhghhgSVĚCENÍ ZVONU SV. BARBORA V KOSTELE SV. VAVŘINCE
Po slavnostním průvodu následovala v kostele sv. Vavřince mše svatá k Vavřinecké pouti a svěcení našeho zvonu sv. Barbora. Svěcení zvonu se ujal biskup František Radkovský při doprovodu bývalého a nového chodovského faráře. Po krásném svěcení byl podepsán darovací dekret, ve kterém Hornický spolek Solles daruje tento zvon městu Chodov do kostela sv. Vavřince. Je to ojedinělý historický počin.

 

Fotogalerie

 

1510. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ HORNICKÉHO SPOLKU SOLLES
Po slavnostním svěcení následoval program oslav 10. výročí spolku ve farní zahradě u kostela. Sešli jsme se s kamarády ze sezvaných spolků, následovalo přivítání, děkování, přátelské povídání a zpívání kamarádů z Příbrami. Při této příležitosti předseda hornického spolku ocenil dva členy HS Solles. Medaili Antona Sollese obdržel zakládající člen spolku Patrik Pizinger (toho času starosta města) a Karel Matička. Velké poděkování se dostalo i samotnému městu Chodov, kterému jsme také věnovali medaili Antona Sollese.

Fotogalerie

 

WhatsApp Image 2021-09-05 aZÁVĚR
Bohužel jak již to bývá, stávají se nečekané situace, kterým se dá jen těžce čelit. Chodovský farář v kostele v závěru mše pozval všechny přítomné, věřící, farnice, rodáky, sudetský spolek na naši soukromou oslavu spolku. Bylo nemožné tomuto nájezdu nezvaných lidí na naše občerstvení zabránit. Přípravy celé akce byly náročné a ani náhodou nás nenapadlo, že se organizace dění v kostele určenými podcení. Vyhrocením tohoto dění bylo nařčení chodovských horníků, že udělali ostudu Chodovu za nevpuštění několika desítek lidí na naši oslavu. Kuriozitou bylo, že některé chodovské farnice byly přistiženy, jak si nadívají tašky koláči a řízky.
Nakonec je důležité poděkovat členům našeho spolku, kteří se zapojili do zařizování příprav a občerstvení pro kamarády.
Děkujeme zúčastněným spolkům, jen nás velmi mrzelo, že některé spolky svoji účast přislíbily, potvrdily, ale nepřijely.
Děkujeme starostovi a vedení města, řediteli kulturního střediska Kass a jeho spolupracovníkům a chodovským hasičům.

„Když se dají dohromady jedineční lidé, tak se dají dělat i jedinečné, vzácné věci.“
/předseda HS Solles Karel Veselý/ Zdař Bůh!


Comments are closed.