Setkání hornických měst a obcí v Žacléři se uskuteční

Vážení členové SHHS ČR,
po dohodě v předsednictvu a s Karlem Novotným je rozhodnuto o akci SHMO Žacléř 2020 takto:

Setkání se uskuteční pod pořadatelstvím o.p.s. Důl Jan Šverma v sobotu 12. 9. 2020 odpoledne a večer v kulturním domě v Žacléři jako společenské setkání, pro případné zájemce Karel připraví exkurze do skanzenu na sobotní či nedělní dopoledne.
Akci chápeme jako 24. setkání SHMO upravenou v důsledku COVID-19, členové spolků jsou v tomto smyslu zástupci jednotlivých hornických měst, ve kterých spolky působí a opatřením není dotčena možnost účasti aktivnějších zástupců měst (např. starostů) v rámci 4-členné delegace spolku. Zažili jsme již několik setkání zmenšených v důsledku vnějších událostí (např. Handlová), není to poprvé, kdy se takto rozhodne a není dotčena možnost města Žacléř požádat o plnohodnotné pořadatelství SHMO po roce 2024.

V rámci setkání budou naplněny všechny zásady SHMO, vyhlášena cena Český permon, předán putovní prapor SHMO starostovi Žacléře zástupci Jihlavy, předáno světlo sv. Barbory starostou Žacléře zástupcům Mostu.

Po zvážení kapacity sálu max. 200 osob je závazný počet delegátů z každého spolku max. 4 osoby při započítání 34 možných subjektů – 26 našich členů, 2 kandidáti na členství, 3 bývalí členové, zástupci města Jihlava, zástupci města Most a zástupci SBM Slovenska. O dalších pozvánkách rozhoduje Karel Novotný za pořadatele.

Tímto rozhodnutím nebude narušena kontinuita SHMO a vnesen zmatek do číslování, pořadatelství apod. Naopak podpoříme pořadatele za úsilí a energii, kterou do organizace vložili a za vnějších okolností covid-19 nemohli dokončit.

Tento dopis chápejte jako oficiální informaci ze strany předsednictva SHHS ČR. Pozvánku a následnou přihlášku zajišťuje Karel Novotný za o.p.s. Důl Jan Šverma a budou odeslány co nejdříve. Podpořte společně s námi pořadatele, kteří chtěli prezentovat město Žacléř v nejlepším světle. Situaci nezavinili.

S pozdravem
Zdař Bůh!
Vratislav Klabouch, 1. místopředseda
za předsednictvo SHHS ČR
Příbram, 1. 7. 2020


Comments are closed.