Expandmenu Shrunk


 • Lubietová

  Posted on by admin

  7862-1Ve dnech 17.5.- 19.5.2019 se v malé vesničce v samém srdci Slovenska uskutečnilo 12.Stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Náš spolek patřil mezi 76 zástupců (800 účastníků) měst,obcí a spolků z Německa, Rumunska, Maďarska, Polska,České republiky a domácích. Musíme pochválit organizátory za úspěšné zvládnutí tak veliké akce v tak malé, ale hornicky významné obci. V rámci setkání si členové spolku udělali výlet do další významné historicko-hornické lokality – Špania dolina. Zde jsme navštívili muzeum mědi, které založilo bratstvo Herrengrund. Provázel nás s velice       poutavým výkladem člen bratrstva Dr. Sitár. Fotografie • Smolnická výsypka končí

  Posted on by admin

  Odstřel zakladače na Smolnické výsypce

  Video:

  V červnu letošního roku se definitivně uzavře další kapitola hornické historie našeho regionu. Skončí sypání Smolnické výsypky u Chodova a spolu s ním také provoz kolejové dopravy pro ukládání skrývky.
  Smolnická výsypka se rozkládá na ploše 616 hektarů mezi obcemi Nová Role, Chodov, Vřesová a Stará Chodovská a na severu navazuje na lesní komplex Krušných hor. Spadá z části do povodí Černého potoka, z části do povodí Tatrovického potoka.
  Samotné těleso výsypky tvoří nadložní horniny ze skrývkových řezů povrchových lomů Jiří a Družba, převážně cyprisovými jílovci o různé zrnitosti. Maximální (nejvyšší) etáž výsypky je na kótě 555 m n.m. Největší mocnost výsypky je 102,5 metrů.
  Původní krajina (podloží výsypky) byla charakteristická množstvím rybníků. Protékal zde Černý potok, který oblast odvodňoval a který v současnosti proudí přeloženým korytem, ústí do Vlčího potoka.  Podloží výsypky je sanováno řadou drenů, které ústí na jihovýchodní straně oblasti.
  Zakládání bylo zahájeno v roce 1967 výsypkou s lopatovým rypadlem, ke kterému se v roce 1970 přidal dvouvozový zakladač ZD 2100/11. Skrývka byla dopravována pomocí kolejových souprav s 10-ti LH vozy a elektrickou lokomotivou rozchodu 1435 mm. Napájení kolejových tratí bylo stejnosměrné napětí 1500 V.
  V době největšího výkonu, na začátku 90-tých let, zde byly v provozu dva kolejové zakladače (ZD 2100/11 a Z 1650/16) a lopatové rypadlo (E 2,5), roční výkon zakládání přesahoval 8 mil. m3. Činnost zakladače Z1650/16 byla ukončena v roce 1996 a činnost zakladače ZD 2100/11 byla ukončena na konci roku 2018 a v sučasné době probíhá jeho demontáž.
  Pro zajištění stability celého výsypkového tělesa byla prováděna průběžně řada geotechnických průzkumů, výpočtů a monitorovacích prací. Celkem bylo na Smolnické výsypce uloženo 186,6 mil m3 sypaniny. Ukončení provozu Smolnické výsypky je plánováno k 30. 6. 2019 odstavením posledního lopatového rypadla. Poté budou v areálu výsypky pokračovat už pouze rekultivační práce.
  Vůbec první sanační a rekultivační práce na Smolnické výsypce přitom byly zahájeny již v roce 1971 přednostně na nejnižších etážích nejblíže směrem k okolním obcím, Na výsypce jsou použity převážně lesnické a zemědělské rekultivace s menším podílem hydrických rekultivací. Pro rekreační účely lze využít již 262,4 ha ukončených částí např. areál „Bílé vody“, cyklostezku a značenou běžeckou trať. Na té se v sobotu 25. srpna poběží už čtvrtý ročník oblíbeného běžeckého závodu Chodovská vlečka, kde závodníky čeká celkem 10 kilometrů po zrekultivované části výsypky. Sanační a rekultivační práce průběžně pokračují směrem k vyšším etážím a po ukončení zakládání pokryjí celou plochu výsypky.
  Smolnická výsypka získala svůj název dle stejnojmenné obce Smolnice, německy Pechgrün. Ta byla poprvé zmiňována už roku 1356, kdy se v historických listinách objevuje jméno Hedenrici de Pethgrun. Jméno obec zřejmě získala v souvislosti s okolními lesy, sběrem a zpracováním smůly. Největšího rozmachu dosáhla na přelomu 19. a 20. století, kdy zde žilo téměř 700 obyvatel.
  Od šedesátých let 20. století byla Smolnice součástí Chodova a o několik let později došlo k jejímu zániku právě v souvislosti s budováním výsypky pro ukládání nadložních jílů a zeminy z nedalekého lomu Jiří. Poslední dům je v katastru obce zaznamenán během sčítání obyvatel a domů v roce 1970, kdy zde ještě trvale žili poslední čtyři obyvatelé. Dnes obec připomíná pouze kříž, který stával na cestě k Chodovu, znovu vztyčený u koupaliště Bílá voda v srpnu 2015.


 • Pozvání na výsypku

  Posted on by admin

  ico_2019zakladac1  V pondělí 15. dubna jsme byli pozváni na Smolnickou výsypku na krátké rozloučení se zakladačem, který byl po mnoho let kulisou chodovského horizontu. Zakladač bude 7. května v dopoledních hodinách odstřelen a bude sešrotován. Odstřel kotvících lan protiváhy a výložníku jsme natočili, video se připravuje. Fotografie • Brigáda

  Posted on by admin

  icon201904brigadazP1000556  Na dnešní sváteční den jsme si naplánovali první letošní brigádu.Na vyhlídce Chodaublick jsme provedli obnovu nátěru na turistického odpočívadla, informační tabule a  vyhlídkové lavice. Kompletně jsme celý prostor uklidili od náletových dřevin a vyhrabali celý prostor vyhlídky. Poté jsme se přesunuli ke štole Bílá paní. Zde nás čekalo nemilé překvapení – v okolí štoly probíhala těžba stromů, bohužel těžaři zničili přístupovou cestu ke štole. Tuto cestu jsme v loňském roce na vlastní náklady upravili….. I přesto jsme v okolí štoly uklidili a doufáme že polesí nechá upravit i cestu. Potěšitelné je, že se brigády zúčastnili i dva nečlenové spolku – děkujeme. Fotografie • Hornický ples v Stráži pod Ralskem

  Posted on by admin

  !cid_5470614238242456017599783V sobotu 23.2.2019 jsme se vydali na hornický ples do Stráže pod Ralskem. Cestou jsme se zastavili na hradě Kokořín, kde nám náš kamarád K.Neuberger  zajistil prohlídku hradu. Po krásné procházce z údolí Kokořínského dolu na hrad a zpět jsme se občerstvili v restauraci U Pobudy. V odpoledních hodinách jsme se přemístili do Ralska. Samotný ples začal slavnostním nástupem horníků. Po uvítání předsedou hornicko-historického spolku Ing.Václavem Dorazilem Ph.D začal samotný ples. Při bohatém programu, kde nechybělo několik hornických soutěží, tombole a výtečném rautu jsme se náramně pobavili. Přítomni byli také kamarádi ze Stříbra,Příbrami,Mostu a Slovenského Pezinoku. Druhý den jsme navštívili  městské muzeum.V muzeu je několik místností, každá  je věnována jinému tématu vztahující se k městu. V prostorách má základnu i hornický spolek – tiše jsme záviděli….. Fotografie • Křest knih

  Posted on by admin

  P1000385V pátek 25.1.2019 se v Sokolovském zámku konal křest dvou knih Ing. Jaroslava Jiskry Ph.D . Křest se konal v přátelské atmosféře hornických kamarádů z mnoha koutů republiky. Jarda prohlásil že se jedná o poslední knihy, které napsal – necháme se překvapit! Fotografie • Zakončení roku

  Posted on by admin

  V pátek 28.12.2018 se členové spolku naposled v tomto roce sešli v nové restauraci „Srdcovka“ na posezení u pivka. K příjemné náladě přispěl i přípitek „Hornická vlajka“ a dobré pivko z tanku.

  !cid_281699755326178825575144 • Důlní neštěstí

  Posted on by admin

  kladívkaVe čtvrtek 20. prosince 2018 došlo na dole ČSM ve Stonavě k důlnímu neštěstí, v jehož důsledku přišlo o život 13 horníků – kamarádů. Náš spolek se rozhodl věnovat finanční příspěvek na konto (1657156389/0800 s variabilním symbolem 20122018, který odpovídá datu neštěstí) rodinám zemřelých.

  Čest jejich památce.   Zdař Bůh!