Expandmenu Shrunk


 • |Den horníků v Sokolově

  Posted on by admin

  hornici-oslavili-svuj-svatek-pouti-24_denik-630-16x9V sobotu 7.září 2019 se v Sokolově konal tradiční den horníků. Průvod hornických spolků prošel v deštivém dopoledni od kláštera na  náměstí Budovatelů, kde proběhlo přivítání účastníků, předání ocenění a předání pamětních stuh na spolkové prapory. I přes nepříznivé počasí bylo příjemné se setkat s hornickými kamarády z různých koutů České republiky. Po celý den probíhal bohatý program na několika místech Sokolova. Fotografie • Brigáda

  Posted on by admin

  1908brigadaICO  Ve čtvrtek 8.8.2019 se uskutečnila tradiční brigáda na úklid kostela, před svatovavřineckou poutí která se uskuteční tento víkend. Fotografie • Návštěva zvonařství

  Posted on by admin

  P1010474V úterý 6.srpna jsme navštívili zvonařskou dílnu Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Při milém přivítaní majitelkou firmy jsme si prohlédli výrobky firmy a poté jsme jednali o ………, ale to zatím nebudeme prozrazovat. Včas se dozvíte více. Fotografie • Smutná zpráva

  OšeckýDnes jsme se naposledy rozloučili z našim kamarádem Jirkou Ošeckým, kterého si dne 28.7.2019 k sobě povolal veliký Permon. Čest jeho památce – Zdař Bůh! • 23.SHMO ČR v Jihlavě

  Posted on by admin

  !cid_1259614274773572194147618Ve dnech 21.-23.června se v Jihlavě uskutečnilo 23.Setkání hornických měst a obcí České republiky. Součástí velkolepé třídenní akce nazvané „Jihlavské havíření“ byl nejen tradiční hornický průvod, ale i bohatý doprovodný program. Akce se zúčastnilo  na 700 účastníků z více jak 70 hornických měst a obcí z České republiky, Polska, Maďarska a Slovenska. Naše město zastupoval starosta města pan Patrik Pizinger a členové hornického spolku Solles. Fotografie • Smutná zpráva

  Posted on by admin

  kladívkaDne 7.června 2019 se v Pezinoku konal pohřeb slavného semestra JUDr. Dušana Vilima, který náhle zemřel 28.5.2019. Na poslední cestě hornického kamaráda doprovodili zástupci hornických spolků Slovenska, České republiky,Polska, samosprávy, ministerstev a Jeho Excelence, bývalý prezident Doc. Gašparovič. Na závěr pohřbu se konal smuteční šachtág. Za náš spolek se rozloučil J.Milt. Fotografie • Lubietová

  Posted on by admin

  7862-1Ve dnech 17.5.- 19.5.2019 se v malé vesničce v samém srdci Slovenska uskutečnilo 12.Stretnutie banských miest a obcí Slovenska. Náš spolek patřil mezi 76 zástupců (800 účastníků) měst,obcí a spolků z Německa, Rumunska, Maďarska, Polska,České republiky a domácích. Musíme pochválit organizátory za úspěšné zvládnutí tak veliké akce v tak malé, ale hornicky významné obci. V rámci setkání si členové spolku udělali výlet do další významné historicko-hornické lokality – Špania dolina. Zde jsme navštívili muzeum mědi, které založilo bratstvo Herrengrund. Provázel nás s velice       poutavým výkladem člen bratrstva Dr. Sitár. Fotografie • Smolnická výsypka končí

  Posted on by admin

  Odstřel zakladače na Smolnické výsypce

  Video:

  V červnu letošního roku se definitivně uzavře další kapitola hornické historie našeho regionu. Skončí sypání Smolnické výsypky u Chodova a spolu s ním také provoz kolejové dopravy pro ukládání skrývky.
  Smolnická výsypka se rozkládá na ploše 616 hektarů mezi obcemi Nová Role, Chodov, Vřesová a Stará Chodovská a na severu navazuje na lesní komplex Krušných hor. Spadá z části do povodí Černého potoka, z části do povodí Tatrovického potoka.
  Samotné těleso výsypky tvoří nadložní horniny ze skrývkových řezů povrchových lomů Jiří a Družba, převážně cyprisovými jílovci o různé zrnitosti. Maximální (nejvyšší) etáž výsypky je na kótě 555 m n.m. Největší mocnost výsypky je 102,5 metrů.
  Původní krajina (podloží výsypky) byla charakteristická množstvím rybníků. Protékal zde Černý potok, který oblast odvodňoval a který v současnosti proudí přeloženým korytem, ústí do Vlčího potoka.  Podloží výsypky je sanováno řadou drenů, které ústí na jihovýchodní straně oblasti.
  Zakládání bylo zahájeno v roce 1967 výsypkou s lopatovým rypadlem, ke kterému se v roce 1970 přidal dvouvozový zakladač ZD 2100/11. Skrývka byla dopravována pomocí kolejových souprav s 10-ti LH vozy a elektrickou lokomotivou rozchodu 1435 mm. Napájení kolejových tratí bylo stejnosměrné napětí 1500 V.
  V době největšího výkonu, na začátku 90-tých let, zde byly v provozu dva kolejové zakladače (ZD 2100/11 a Z 1650/16) a lopatové rypadlo (E 2,5), roční výkon zakládání přesahoval 8 mil. m3. Činnost zakladače Z1650/16 byla ukončena v roce 1996 a činnost zakladače ZD 2100/11 byla ukončena na konci roku 2018 a v sučasné době probíhá jeho demontáž.
  Pro zajištění stability celého výsypkového tělesa byla prováděna průběžně řada geotechnických průzkumů, výpočtů a monitorovacích prací. Celkem bylo na Smolnické výsypce uloženo 186,6 mil m3 sypaniny. Ukončení provozu Smolnické výsypky je plánováno k 30. 6. 2019 odstavením posledního lopatového rypadla. Poté budou v areálu výsypky pokračovat už pouze rekultivační práce.
  Vůbec první sanační a rekultivační práce na Smolnické výsypce přitom byly zahájeny již v roce 1971 přednostně na nejnižších etážích nejblíže směrem k okolním obcím, Na výsypce jsou použity převážně lesnické a zemědělské rekultivace s menším podílem hydrických rekultivací. Pro rekreační účely lze využít již 262,4 ha ukončených částí např. areál „Bílé vody“, cyklostezku a značenou běžeckou trať. Na té se v sobotu 25. srpna poběží už čtvrtý ročník oblíbeného běžeckého závodu Chodovská vlečka, kde závodníky čeká celkem 10 kilometrů po zrekultivované části výsypky. Sanační a rekultivační práce průběžně pokračují směrem k vyšším etážím a po ukončení zakládání pokryjí celou plochu výsypky.
  Smolnická výsypka získala svůj název dle stejnojmenné obce Smolnice, německy Pechgrün. Ta byla poprvé zmiňována už roku 1356, kdy se v historických listinách objevuje jméno Hedenrici de Pethgrun. Jméno obec zřejmě získala v souvislosti s okolními lesy, sběrem a zpracováním smůly. Největšího rozmachu dosáhla na přelomu 19. a 20. století, kdy zde žilo téměř 700 obyvatel.
  Od šedesátých let 20. století byla Smolnice součástí Chodova a o několik let později došlo k jejímu zániku právě v souvislosti s budováním výsypky pro ukládání nadložních jílů a zeminy z nedalekého lomu Jiří. Poslední dům je v katastru obce zaznamenán během sčítání obyvatel a domů v roce 1970, kdy zde ještě trvale žili poslední čtyři obyvatelé. Dnes obec připomíná pouze kříž, který stával na cestě k Chodovu, znovu vztyčený u koupaliště Bílá voda v srpnu 2015.


 • Pozvání na výsypku

  Posted on by admin

  ico_2019zakladac1  V pondělí 15. dubna jsme byli pozváni na Smolnickou výsypku na krátké rozloučení se zakladačem, který byl po mnoho let kulisou chodovského horizontu. Zakladač bude 7. května v dopoledních hodinách odstřelen a bude sešrotován. Odstřel kotvících lan protiváhy a výložníku jsme natočili, video se připravuje. Fotografie