Ocenění pro chodovské infocentrum.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA  V pátek 27.11.2015 jsme předali Ing.Jitce Hlouškové a Lence Christové pamětní list našeho spolku za propagaci a získání turistické známky vyhlídky Chodaublick. Předání se zúčastnil starosta města p.Patrik Pizinger. Fotografie

 


Comments are closed.