Návštěva zvonařství

P1010474V úterý 6.srpna jsme navštívili zvonařskou dílnu Marie Tomáškové-Dytrychové v Brodku u Přerova. Při milém přivítaní majitelkou firmy jsme si prohlédli výrobky firmy a poté jsme jednali o ………, ale to zatím nebudeme prozrazovat. Včas se dozvíte více. Fotografie


Comments are closed.