Štola Bílá paní

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Štola na úpatí Liščího kopce byla předválečným obyvatelům okolních obcí známá jako „jeskyně pod Föllerbergem“, nebo také jako „jeskyně bílé paní“. Společně s vyhlídkovým místem „Chodaublick“, které se nachází na vrcholku tohoto kopce, patřila štola k oblíbeným výletním místům a lidová tvořivost přisoudila celému vrchu magickou moc. Jedna z místních pověstí, zachycená mimo jiné v chodovské městské kronice, vypráví, že Liščí vrch je plný pokladů a přístup k nim otevírá kouzelný kvítek.

„Kdysi pásl pasáček z Chodova své stádo na úpatí Föllerbergu (dnešní Liščí vrch) a zatímco se jeho ovečky klidně pásly, vylezl chlapec na svah, kde našel u skály nádhernou květinu. Ta se mu natolik líbila, že ji utrhl a zastrčil si ji za klobouček. Unaven letním sluncem ulehl na kámen, když v tu se za ním ozvalo třesknutí. Polekaně otočil a uviděl před sebou otvor ve skále, v kterém stála bíle oděná paní a mile mu kynula rukou, aby ji následoval. Chlapec poslechl a vešel otvorem do velkého bílého sálu, který byl plný zlata, stříbra a drahého kamení. Bílá paní pobídla chlapce, aby si vzal z pokladů všechno, co jen bude chtít a kolik bude chtít. Chlapec odložil svůj klobouček s květinou a začal si plnit kapsy zlatem a stříbrem.

Když měl kapsy plné a chtěl odejít, řekla mu paní „Nezapomeň na to nejkrásnější!“. Tím myslela květinu na kloboučku, která otevírala poklady v horách. Ale chlapec toho nedbal, nechal klobouček ležet na kameni a s plnou náručí pokladů z jeskyně odešel. Jakmile však vyběhl ven, skála se za ním s třesknutím zavřela a kopec zůstal pro lidské pokolení již navěky zavřený.

Jen ten, kdo najde znovu čarovný kvítek na svazích Föllerbergu, jen ten bude moci znovu horu otevřít a odnést si její poklady.“

Skutečný důvod vzniku této štoly a doba, kdy byla vytvořena, jsou pro nás záhadou. Dá se ovšem předpokládat, že šlo o průzkumné důlní dílo, které sledovalo křemennou žílu. Vstupní chodba je vystavěna z kamenů, strop z kamenných překladů a hlavní štola je dlouhá přibližně 40 metrů a probíhá obloukovitě směrem na jihozápad. Jediná vedlejší chodba je vytesána do skály směrem na severovýchod. Horninou štoly je především žula s většími a menšími křemennými žilami. Maximální výška štoly je přibližně 170 cm a v nejširších místech má kolem 80 cm.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA  

Fotogalerie z přípravných akcí na štole a jejím okolí:

Obnažení a odvodnění štoly – 16.6.-17.6.
Štola – brigáda 4.7. a 5.7.
Montáž mříže u štoly Bílá paní
Brigáda na štole Bílá paní 26. 9. 2015
Brigáda 3.10.2015
Brigáda na štole Bílá paní 23.4.2016
Brigáda 16.5.2016
Práce u štoly 2.7.2016

 Comments are closed.