Expandmenu Shrunk


Štola Bílá paní

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

Štola na úpatí Liščího kopce byla předválečným obyvatelům okolních obcí známá jako „jeskyně pod Föllerbergem“, nebo také jako „jeskyně bílé paní“. Společně s vyhlídkovým místem „Chodaublick“, které se nachází na vrcholku tohoto kopce, patřila štola k oblíbeným výletním místům a lidová tvořivost přisoudila celému vrchu magickou moc. Jedna z místních pověstí, zachycená mimo jiné v chodovské městské kronice, vypráví, že Liščí vrch je plný pokladů a přístup k nim otevírá kouzelný kvítek.

„Kdysi pásl pasáček z Chodova své stádo na úpatí Föllerbergu (dnešní Liščí vrch) a zatímco se jeho ovečky klidně pásly, vylezl chlapec na svah, kde našel u skály nádhernou květinu. Ta se mu natolik líbila, že ji utrhl a zastrčil si ji za klobouček. Unaven letním sluncem ulehl na kámen, když v tu se za ním ozvalo třesknutí. Polekaně otočil a uviděl před sebou otvor ve skále, v kterém stála bíle oděná paní a mile mu kynula rukou, aby ji následoval. Chlapec poslechl a vešel otvorem do velkého bílého sálu, který byl plný zlata, stříbra a drahého kamení. Bílá paní pobídla chlapce, aby si vzal z pokladů všechno, co jen bude chtít a kolik bude chtít. Chlapec odložil svůj klobouček s květinou a začal si plnit kapsy zlatem a stříbrem.

Když měl kapsy plné a chtěl odejít, řekla mu paní „Nezapomeň na to nejkrásnější!“. Tím myslela květinu na kloboučku, která otevírala poklady v horách. Ale chlapec toho nedbal, nechal klobouček ležet na kameni a s plnou náručí pokladů z jeskyně odešel. Jakmile však vyběhl ven, skála se za ním s třesknutím zavřela a kopec zůstal pro lidské pokolení již navěky zavřený.

Jen ten, kdo najde znovu čarovný kvítek na svazích Föllerbergu, jen ten bude moci znovu horu otevřít a odnést si její poklady.“

Skutečný důvod vzniku této štoly a doba, kdy byla vytvořena, jsou pro nás záhadou. Dá se ovšem předpokládat, že šlo o průzkumné důlní dílo, které sledovalo křemennou žílu. Vstupní chodba je vystavěna z kamenů, strop z kamenných překladů a hlavní štola je dlouhá přibližně 40 metrů a probíhá obloukovitě směrem na jihozápad. Jediná vedlejší chodba je vytesána do skály směrem na severovýchod. Horninou štoly je především žula s většími a menšími křemennými žilami. Maximální výška štoly je přibližně 170 cm a v nejširších místech má kolem 80 cm.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA  

Fotogalerie z přípravných akcí na štole a jejím okolí:

Obnažení a odvodnění štoly – 16.6.-17.6.
Štola – brigáda 4.7. a 5.7.
Montáž mříže u štoly Bílá paní
Brigáda na štole Bílá paní 26. 9. 2015
Brigáda 3.10.2015
Brigáda na štole Bílá paní 23.4.2016
Brigáda 16.5.2016
Práce u štoly 2.7.2016

 Comments are closed.