• Category Archives rok 2021
 • 18. 9. 2021 Spongilit PP s.r.o., Těžební společnost – kamenná krása

  Posted on by admin

  3sp.JPGNěkteří členové spolku obdrželi pozvánku od majitele firmy pana Ladislava Pellera a kamaráda Jardy Jiskry na přátelské setkání a exkurzi do opukového lomu s ukázkou zpracování a využití nerostu spongilitu. Lom Džbánské opuky se nachází mezi obcemi Hředle a Třeboc v okrese Rakovník.

  Dostalo se nám srdečného přijetí, seznámili jsme se s těžbou a zpracováním opuky. Vrcholem setkání bylo přátelské posezení s občerstvením.

  Děkujeme panu L. Pellerovi za pozvání a výklad.

  Zdař Bůh!

  Fotogalerie

  Odkaz

  http://www.spongilit.cz/


 • 25. Setkání hornických měst a obcí České republiky

  Posted on by admin

  1m.JPGVe dnech 10. – 12. září 2021 proběhlo již 25. Setkání hornických měst a obcí ČR v Mostě s názvem Dycky horník! Město Most pozvalo profesionály a příznivce hornického řemesla a tradic, umožnilo setkání kamarádů, přátel a spolků. S ohledem na omezení účasti kvůli koronavirové pandemii prezentovalo náš spolek pouze šest členů.

  V pátek 10. 9. proběhlo slavnostní zahájení setkání v prostorách městského divadla v Mostě.    V sobotu 11. 9. se odehrálo slavnostní přijetí primátorem města Mgr. Janem Paparegou, poté se konal krátký průvod hornických spolků a organizací. Průvod vycházel z Radničního parku na prostranství, kde byl slavnostně odhalen Památník hornictví a důlních neštěstí.

  Město Most připravilo pro účastníky zajímavý program, exkurze, vřelé přijetí a bohaté občerstvení. Zúčastnili jsme se exkurze v Podkrušnohorském technickém muzeu na bývalém dole Julius III.   Děkujeme za krásnou akci.

   Zdař Bůh!

  Fotogalerie

  Odkazy

  https://mostecky.denik.cz/zpravy_region/setkani-hornickych-mest-most-202109.html

  https://www.youtube.com/watch?v=ooeSWiKi0kI

  https://www.mesto-most.cz/vytvarna-soutez-na-umelecke-dilo-quot-pamatnik-hornickych-tradic-a-dulnich-nestesti-v-moste-quot/d-39444/p1=60870

  https://www.archiweb.cz/n/domaci/pomnik-hornictvi-v-moste-vznikne-podle-navrhu-architekta-klasky


 • Den horníků v obci Vintířov – odhalení pamětního kamene

  Posted on by admin

  11vDne 11. září 2021 se uskutečnilo odhalení pamětního kamene v Lesoparku JIŘÍHO OŠECKÉHO u příležitosti oslav Dne horníků ve Vintířově. Smyslem tohoto aktu bylo připomenout si člověka, který obci vedl z pozice starosty neuvěřitelných 28 let. Svou skromností, vytrvalostí a neutuchající prací pomohl obci Vintířov významně pozvednout a změnit v mnoha lidech pohled na obec, ve které nebylo v dobách minulých příliš radostné žít.

  Vzpomínkového aktu se zúčastnili členové a kamarádi našeho spolku. Jsme hrdi, že Jiří Ošecký byl také členem spolku, kterému také pomáhal.

        Děkujeme panu starostovi Marku Chocovi za srdečné pozvání.

                                                                                                                   Zdař Bůh!

  Fotogalerie  


 • Slavnostní den pro Hornický spolek Solles 14. 8. 2021

  Posted on by admin

  WhatsApp Image 2021-09-05 at 11.48.09(2)Tento den je druhým nejvýznamnějším dnem Hornického spolku Solles Chodov. Prvním dnem byl samotný vznik spolku a s tím spojené oslavy 15. Setkání hornických měst a obcí v Chodově v roce 2011.
  V sobotu 14. 8. při Vavřinecké pouti v Chodově, za krásného slunečného počasí se odehrál hornický průvod, svěcení zvonu sv. Barbory v kostele sv. Vavřince a oslava 10. výročí založení Hornického spolku Solles. Přípravy na tento den byly náročné, členové spolku pochopili jedinečnost událostí a ujali se příprav této významné akce.

   

   

   

  PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮMWhatsApp Image 2021-08-25 at 16.35.23 (1)
  14. 8. před hornickým průvodem se uskutečnilo setkání předsedy a členů HS Solles se sponzory. Díky těmto sponzorům se podařilo realizovat výrobu zvonu sv. Barbory. Sponzory byly důležité firmy, ctění dárci a také blízké obce, které prošly hornickou historií při těžbě hnědého uhlí a kaolinu. Přispěla nám obec Vintířov, Mírová a Božičany. Sponzorům byly předány děkovné listy.

  Fotogalerie

   

   

  17.jpgHORNICKÝ PRŮVOD
  Průvod byl reprezentativní, v čele průvodu pochodovala a hrála hornická kapela z Oelsnitz, následovali členové našeho spolku a kamarádi z pozvaných spolků, kteří nás přišli podpořit ve sváteční chvíli. Zúčastnili se hornické spolky z Příbrami, Tlučné, Stráže pod Ralskem, zástupce ze Stříbra, ctěný Jaroslav Jiskra ze Sokolova a k našemu velkému potěšení také slovenské spolky z Lubietové a Pezinku.

  Fotogalerie

   

  22hhghhgSVĚCENÍ ZVONU SV. BARBORA V KOSTELE SV. VAVŘINCE
  Po slavnostním průvodu následovala v kostele sv. Vavřince mše svatá k Vavřinecké pouti a svěcení našeho zvonu sv. Barbora. Svěcení zvonu se ujal biskup František Radkovský při doprovodu bývalého a nového chodovského faráře. Po krásném svěcení byl podepsán darovací dekret, ve kterém Hornický spolek Solles daruje tento zvon městu Chodov do kostela sv. Vavřince. Je to ojedinělý historický počin.

   

  Fotogalerie

   

  1510. VÝROČÍ OD ZALOŽENÍ HORNICKÉHO SPOLKU SOLLES
  Po slavnostním svěcení následoval program oslav 10. výročí spolku ve farní zahradě u kostela. Sešli jsme se s kamarády ze sezvaných spolků, následovalo přivítání, děkování, přátelské povídání a zpívání kamarádů z Příbrami. Při této příležitosti předseda hornického spolku ocenil dva členy HS Solles. Medaili Antona Sollese obdržel zakládající člen spolku Patrik Pizinger (toho času starosta města) a Karel Matička. Velké poděkování se dostalo i samotnému městu Chodov, kterému jsme také věnovali medaili Antona Sollese.

  Fotogalerie

   

  WhatsApp Image 2021-09-05 aZÁVĚR
  Nakonec je důležité poděkovat členům našeho spolku, kteří se zapojili do zařizování příprav a občerstvení pro kamarády.
  Děkujeme zúčastněným spolkům.
  Děkujeme starostovi a vedení města, řediteli kulturního střediska Kass a jeho spolupracovníkům a chodovským hasičům.

  „Když se dají dohromady jedineční lidé, tak se dají dělat i jedinečné, vzácné věci.“
  /předseda HS Solles Karel Veselý/ Zdař Bůh!