Expandmenu Shrunk


  • Category Archives rok 2020
  • Smutná zpráva

    Posted on by admin

    Kopie - P1050930 V tento velmi smutný den 12. 3. 2020 nás náhle opustil Ing. František Štěpánek, spolumajitel společnosti a předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné. Velký patriot našeho regionu, náš kolega, velitel, generál, kamarád, horník. Člověk, který žil pro tento kraj, pro tuto společnost a pro nás.

    Františku, zůstaneš v našich vzpomínkách a srdcích. Zdař Bůh!