18. 9. 2021 Spongilit PP s.r.o., Těžební společnost – kamenná krása

3sp.JPGNěkteří členové spolku obdrželi pozvánku od majitele firmy pana Ladislava Pellera a kamaráda Jardy Jiskry na přátelské setkání a exkurzi do opukového lomu s ukázkou zpracování a využití nerostu spongilitu. Lom Džbánské opuky se nachází mezi obcemi Hředle a Třeboc v okrese Rakovník.

Dostalo se nám srdečného přijetí, seznámili jsme se s těžbou a zpracováním opuky. Vrcholem setkání bylo přátelské posezení s občerstvením.

Děkujeme panu L. Pellerovi za pozvání a výklad.

Zdař Bůh!

Fotogalerie

Odkaz

http://www.spongilit.cz/


Comments are closed.