Expandmenu Shrunk


 • Výročí spolku v Plané

  Posted on by admin

  IMG-0105V pátek 17.7.2020 oslavil Hornicko-historický spolek v Plané 25.výročí založení. Pozvali hornické kamarády ze Stříbra, Tlučné, Sokolova, Zbůchu a Chodova. Po krátkém zahájení a pořízení společné fotografie před sídlem spolku jsme se společně přesunuli do restaurace Ve Skále v  Chodové Plané, kde probíhali oficiální oslavy spolku. Při této příležitosti jsme spolku předali medaili Antona Sollese. Fotografie • Setkání hornických měst a obcí v Žacléři se uskuteční

  Posted on by admin

  Vážení členové SHHS ČR,
  po dohodě v předsednictvu a s Karlem Novotným je rozhodnuto o akci SHMO Žacléř 2020 takto:

  Setkání se uskuteční pod pořadatelstvím o.p.s. Důl Jan Šverma v sobotu 12. 9. 2020 odpoledne a večer v kulturním domě v Žacléři jako společenské setkání, pro případné zájemce Karel připraví exkurze do skanzenu na sobotní či nedělní dopoledne.
  Akci chápeme jako 24. setkání SHMO upravenou v důsledku COVID-19, členové spolků jsou v tomto smyslu zástupci jednotlivých hornických měst, ve kterých spolky působí a opatřením není dotčena možnost účasti aktivnějších zástupců měst (např. starostů) v rámci 4-členné delegace spolku. Zažili jsme již několik setkání zmenšených v důsledku vnějších událostí (např. Handlová), není to poprvé, kdy se takto rozhodne a není dotčena možnost města Žacléř požádat o plnohodnotné pořadatelství SHMO po roce 2024.

  V rámci setkání budou naplněny všechny zásady SHMO, vyhlášena cena Český permon, předán putovní prapor SHMO starostovi Žacléře zástupci Jihlavy, předáno světlo sv. Barbory starostou Žacléře zástupcům Mostu.

  Po zvážení kapacity sálu max. 200 osob je závazný počet delegátů z každého spolku max. 4 osoby při započítání 34 možných subjektů – 26 našich členů, 2 kandidáti na členství, 3 bývalí členové, zástupci města Jihlava, zástupci města Most a zástupci SBM Slovenska. O dalších pozvánkách rozhoduje Karel Novotný za pořadatele.

  Tímto rozhodnutím nebude narušena kontinuita SHMO a vnesen zmatek do číslování, pořadatelství apod. Naopak podpoříme pořadatele za úsilí a energii, kterou do organizace vložili a za vnějších okolností covid-19 nemohli dokončit.

  Tento dopis chápejte jako oficiální informaci ze strany předsednictva SHHS ČR. Pozvánku a následnou přihlášku zajišťuje Karel Novotný za o.p.s. Důl Jan Šverma a budou odeslány co nejdříve. Podpořte společně s námi pořadatele, kteří chtěli prezentovat město Žacléř v nejlepším světle. Situaci nezavinili.

  S pozdravem
  Zdař Bůh!
  Vratislav Klabouch, 1. místopředseda
  za předsednictvo SHHS ČR
  Příbram, 1. 7. 2020 • Setkání hornických měst a obcí v Žacléři je zrušeno

  Posted on by admin

  zacler  První zmínka o těžbě černého uhlí na Žacléřsku je datována do roku 1570, uspořádat proto Setkání hornických měst a obcí v Žacléři u příležitosti 450. výročí byl skvělý nápad. A stále by tomu tak bylo, kdybychom žili v běžném roce. Ale právě náš výroční rok přinesl okolnosti, které nemohl nikdo předvídat.

  Akce nad 1000 účastníků nejsou povolené, počet virem zasažených dokonce stoupá a do data konání zbývají dva měsíce a kousek. Je proto nejvyšší čas učinit rozhodnutí.

  Byť máme dostatek finančních prostředků a připravený bohatý kulturní program, nevyjímaje dobrovolníky, hudební skupiny, řemeslníky, technické zázemí i ohňostroj, neexistuje jistota, že akci budeme moci uspořádat. A to je zásadní, jak pro nás coby pořadatele, tak pro komfort návštěvníků i výše zmíněných účastníků, pro něž je účast na akci živobytím.

  Požádali jsme Sdružení hornických a hutnických spolků ČR o posun akce do roku 2021. Na několik dalších let je však již pořadatelství přidělené. Dotyčná města a spolky na přípravách pracují, nebylo nám proto z pochopitelných důvodů vyhověno. Avšak uskutečnit setkání v omezeném formátu by bylo více než komplikované. Účast lze předpokládat v řádech tisíců návštěvníků, těžko bychom počet návštěvníků omezovali a volit minimalistický formát na uzavřeném prostoru jednoduše nechceme.

  S lítostí tak oznamuji, že Město Žacléř ustupuje od pořádání Setkání hornických měst a obcí v roce 2020 s nadějí, že v letech klidnějších budeme mít příležitost akci uspořádat ke spokojenosti návštěvníků i pořadatelů.

  Na závěr chci poděkovat všem, kteří přípravě akce věnovali velké množství času a úsilí, především Městskému muzeu Žacléř a o.p.s. Důl Jan Šverma.

  S úctou Aleš Vaníček, starosta města

  zdroj: https://www.zacler.cz/ • Brigáda

  Posted on by admin

  unnamed (1)I přes nepřízeň počasí se v sobotu 6.6.2020 uskutečnila letos první brigáda. Na vyhlídce Chodaublick jsme celý prostor uklidili od náletových dřevin a vyhrabali celý prostor vyhlídky. Poté jsme se přesunuli ke štole Bílá paní,  kde jsme celý prostor vyhrabali od spadaného listí a odvezli jsme i nasbírané odpadky. Fotografie • Smutná zpráva

  Posted on by admin

  Kopie - P1050930 V tento velmi smutný den 12. 3. 2020 nás náhle opustil Ing. František Štěpánek, spolumajitel společnosti a předseda dozorčí rady Sokolovské uhelné. Velký patriot našeho regionu, náš kolega, velitel, generál, kamarád, horník. Člověk, který žil pro tento kraj, pro tuto společnost a pro nás.

  Františku, zůstaneš v našich vzpomínkách a srdcích. Zdař Bůh! • Adventní koncert

  Posted on by admin

  IMG_8769V sobotu 7.12.2019 se v nádherném kostele Všech Svatých ve Stříbře konal koncert Vepřekova smíšeného pěveckého sboru z Příbrami.Vystoupení  souboru se vztahovalo k adventu, a ke svátku sv.Barbory. Příjemně strávený předvánoční čas s hornickými kamarády. Fotografie

    • Staroměstský advent

  Posted on by admin

  icon advstar2019IMG_8410  V pátek 29.112019 se náš spolek  podílel na zahájení staroměstského adventu v Chodově. Členové spolku doprovodili naší patronku sv.Barboru z kostela sv.Vavřince na Chodovské náměstí, kde Barborka rozsvítila vánoční osvětlení města. Fotografie • Valná hromada

  Posted on by admin

  V úterý 26.listopadu 2019 se konala valná hromada našeho spolku.  Hromada jednala dle schváleného programu.  Odměnili jsme členy, kteří během roku oslavili významné životní jubileum – Honza Smolka, Pepík Hora a Ericha Franče. Fotografie

  !cid_650209452766628250123553 • Hornický bál

  Posted on by admin

  BálV sobotu 12.října 2019 se v kulturním domě Meteor v Novém Sedle konal 2.Hornický bál. Pořadateli byli Hornický spolek Apollonia z Nového Sedla a Hornický spolek Solles Chodov. Přivítali jsme hornické kamarády ze Sokolova, Stříbra, Zbůchu a ze Slovenského Pezinoku. Bál byl zahájen nástupem pořádajících spolků a hornickou hymnou. Akci moderoval Pepa Melen a k tanci a poslechu hrála skupina Ellen z Chodova. O samotné zahájení bálu se postarali Akrobatický rokenrol Chodov a Beat Generation Sokolov. Členové pořádajících spolků připravili bohatý raut. Akce se konala za přispění Karlovarského kraje a Květinky Marková. Fotografie